You are here

Lannoite- ja maanparannusanalytiikka

Lannoitteen laadun tulee vastata viranomaisen ja lainsäädännön vaatimuksiin ja sen on oltava valmistajalle ja käyttäjälle turvallista. Lannoitetuotteille tarjoamme ravinne- ja hivenravinneanalyysejä, mikrobiologisia analyysejä ja raskasmetallianalyysejä.  Olemme auttaneet monia asiakkaita tuotekehityksessä laajalla osaamisellamme.

Lannoitevalmistenimen alle kuuluvat lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet ja lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. Näitä säätelee lannoitevalmistelaki 539/2006 ja MMMa 24/11 ja MMMa 11/12 ja sivutuoteasetus EY N:o 1069/2009.


Analyysipaketit

Lantapaketit

  Lanta-analyysipaketti 1 Lanta-analyysipaketti 2 Lanta-analyysipaketti 3 Lanta-analyysipaketti 4
Tilavuuspaino x x x x
Kuiva-aine x x x x
Typpi, liukoinen x x x x
Typpi, kokonais x x   x
Fosfori, kokonais x x x  
Kalium, kokonais x x x  
Kalsium, kokonais   x    
Magnesium, kokonais   x    
Kupari, kokonais   x    
Mangaani, kokonais   x    
Sinkki, kokonais   x    

 

Komposti- ja kasvualustapaketit

  Kompostianalyysipaketti 1 Kompostianalyysipaketti 2 Kompostianalyysipaketti 3 (viljelijä) Kasvualustapaketti (multa)
Tilavuuspaino x x x x
Kuiva-aine x x x x
Tuhka (orgaaninen aines) x x x x
pH x x x x
Johtokyky x x x x
Typpi, vesiliukoinen x x x x
Typpi, kokonais x x x  
Fosfori, vesiliukoinen x x   x
Fosfori, kokonais x x x  
Kalium, kokonais x x x  
Kalium, liukoinen       x
CO2-tuotto   x    
NO3-N / NH4-N -suhde   x    
Ammoniumtyppi   x    
Nitraattityppi   x    
Kalsium, kokonais     x  
Magnesium, kokonais     x  

 

Lisäksi:

Raskasmetallipaketti (komposti/multa): arseeni, kadmium, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, sinkki

Hivenaine- ja ravinnepaketti: fosfori, kalsium, kalium, magnesium, rauta, kupari, mangaani, rikki, barium, sinkki