You are here

Lannoite- ja maanparannusanalytiikka


Lannoitteen laadun tulee vastata viranomaisen ja lainsäädännön vaatimuksiin ja sen on oltava valmistajalle ja käyttäjälle turvallista. Lannoitetuotteille tarjoamme ravinne- ja hivenravinneanalyysejä, mikrobiologisia analyysejä ja raskasmetallianalyysejä.  Olemme auttaneet monia asiakkaita tuotekehityksessä laajalla osaamisellamme.
Lannoitevalmistenimen alle kuuluvat lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet ja lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. Näitä säätelee lannoitevalmistelaki 539/2006 ja MMMa 24/11 ja MMMa 11/12 ja sivutuoteasetus EY N:o 1069/2009.