You are here

Talousvesianalytiikka

Kaivoveden tulee olla turvallista käyttäjilleen. Meiltä saat neuvoja ja tarvittavat tutkimukset. Vesilaitoksille teemme lakisääteiset tutkimukset luotettavin tuloksin ja vaivattomasti. Alkutuotantotilojen vesitutkimukset onnistuvat meillä myös; teemme esim. kasteluvesitutkimuksia.

Mietityttääkö milloin ja mitä kaivovedestä tulisi tutkia? Lue usein kysytyt kysymykset täältä.

 

Talousvesipaketit

 

PKT 1 PKT 2 PKT 3 PKT 4 PKT 5 PKT 6 PKT 7 PKT 8
  Suppea juomakelpoisuus-tutkimus Laaja juomakelpoisuus-tutkimus Rengaskaivo-paketti Porakaivo-paketti Alkutuotantotilan talousvesitutkimus Laaja käyttökelpoisuus-tutkimus Talousveden likaantuneisuus-tutkimus Talousveden syövyttävyys-tutkimus
Koliformiset bakteerit x x x x   x x  
E. coli x x x x x x x  
Suolistoperäiset enterokokit         x      
Ulkonäkö x x x x x x x  
Haju x x x x x x x  
Nitraatti   x x     x x  
Rauta   x x x   x    
Mangaani   x x x   x    
Fluoridi   x   x   x    
pH   x x x   x x x
Kokonaiskovuus       x   x   x
Nitriitti           x x  
Ammonium           x x  
Kloridi           x   x
KMnO4-luku           x x  
Sähkönjohtavuus           x x  
Asiditeetti (CO2)               x
Alkaliniteetti               x
Sulfaatti               x