You are here

Tietosuojaseloste

Yritystiedot

Yritys: SYNLAB Analytics & Services Finland Oy

Y-tunnus: 0733227-8

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero (keskus): +358 9 2252 860

Osoite: Lepolantie 9, 03600 Karkkila

Tietosuojasta vastaava

Nimi: Mirva Hirvi

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero: +358 44 747 8923

Tietosuoja

SYNLAB Analytics & Services Finland Oy on sitoutunut toimimaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin nimi

SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, sekä markkinointiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: nimi, asiakasnumero, yritystiedot, osoite, puhelinnumero ja sähköposti-osoite.

Tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään ja erilaisista palveluista, joita henkilö käyttää. Henkilötietoja voidaan myös kerätä viranomais- ja taloustietorekistereistä tai julkisia lähteitä hyödyntämällä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan SYNLAB Limited:n rekisteriin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Laskutukseen liittyviä tietoja luovutetaan Tilifennia Ky:n rekisteriin ja perintätilanteissa Cash-in Consulting Oy:n rekisteriin. Lisäksi Sasupin edustajalla on pääsy rekisteriin IT-tukiasioissa.

Ulkopuolisten palvelutuottajien vastuu

Henkilötietoja käsitellään IT-tuen, sekä tili- ja perintätoimistojen omilla palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Edellä mainitut ulkopuoliset palveluntuottajat toimivat kaikki Suomessa, jolloin tietosuojalainsäädännön asettamat velvoitteet koskevat kyseisiä toimijoita. Sasupin edustajan kanssa on tehty tämän lisäksi erillinen salassapitosopimus.

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuustiedot tuhotaan asiakkaan pyynnöstä. Jos asiakas on suostunut vastaanottamaan markkinointimateriaalia, henkilötiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterin tiedotustavat

Tilauslähetteissämme kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin

SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:n laboratoriohenkilökunnalla on pääsy rekisteriin työssä käytettävän LIMS-järjestelmän kautta.

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa

Mikäli henkilö haluaa esittää pyynnön tietojensa luovuttamisesta, tulee tämä pyyntö lähettää tietosuojasta vastaavalle henkilölle kirjallisena esim. sähköpostilla. Tiedot luovutetaan tarkistussoiton jälkeen henkilön antamaan sähköposti-osoitteeseen kuukauden kuluessa tietojen pyytämisestä. Tietojen muutokset käsitellään sähköpostin välityksellä.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa

SYNLAB Analytics & Services Finland Oy:n tietosuojasta vastaava henkilö tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme asiasta muun muassa sähköpostitse sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

 

Päivitetty 8.1.2019